Gedragswetenschapper (16 uur) – Matchpartner Werving en Selectie – Hoogezand

Matchpartner Werving en Selectie

Bedrijfsomschrijving

WaaromMatchpartner?

Wij hebben oog voorjou persoonlijk als kandidaat. Wat zijn je wensen, wat is jesituatie nu en zijn er nog verbeterpunten? Wij kijken verder dan jeCV, kortom: jij als kandidaat staat centraal! Wij zorgen ervoor datje met een positief gevoel naar je nieuwe baangaat.

Reageerdirect!

Wij doen hard onsbest om jou zo snel mogelijk (binnen 2 werkdagen) reactie offeedback te geven. Voor deze vacature kan je schakelenmet Jip vanGroningen via 06 436 29080 of jip@matchpartner.nl

Matchpartner zet zich in voor jou. Wij zijn altijd op zoeknaar een duurzame match, die past bij jouw loopbaan. We willendaarom niet alleen je cv, maar ook jou als professional lerenkennen. Zo zorgen we voor een persoonlijke, professionele aanpak opmaat. Wij vinden gezelligheid en een klik ook erg belangrijk, dusook af en toe gezellig koffie drinken en samen sparren met je vastecontactpersoon over je loopbaan.

Functieomschrijving

Je adviseert, ondersteunt en coacht de medewerkersbij het uitvoeren van de verschillende taken en bevoegdheden: bijadvies- en ondersteuningsvragen, het in ontvangst nemen vanmeldingen, het nemen van een triage besluit, het inzetten vanvervolgtrajecten, het doen van interventies en onderzoek

Je bent conform het beslismodel betrokken bij te nemenmultidisciplinaire besluiten in een casusJe werkt systeemgericht enheeft oog voor de belangen van alle leden van hetgezinssysteem

Je wordt onder andere ingezet bijernstige gedrags- dan wel psychiatrische stoornissen vanbetrokkenen (0-100 jaar), bij psychische problemen, bij ontkenningvan het geweld door betrokkenen en als er ook kinderen bijbetrokken zijn, ten behoeve van de beoordeling van “goed genoeg”ouderschap en mogelijke ontwikkelingsbedreigingen Je levert eenbijdrage aan het bevorderen van de deskundigheid van medewerkersdoor het bespreken van casuïstiek, het geven van vakinhoudelijkondersteuning en kennisoverdracht en het organiseren vanleerbijeenkomsten. Je werkt nauw samen / stemt de werkzaamheden afmet collega gedragswetenschapper, vertrouwensarts enprocesregisseurs en levert een bijdrage aan de verderedoorontwikkeling van de organisatie

Functie-eisen

 • Je bent academisch afgestudeerd (bij voorkeur GZ)psycholoog of orthopedagoog 
 • Je hebtwerkervaring als Gedragswetenschapper
 • Registratie beroepsregister SKJGedragswetenschapper
 • Kennis van contextueel ensystemisch werken en weten hoe deze te vertalen naar dewerkzaamheden
 • Kennis van, inzicht in en hetkunnen omgaan met de diversiteit van de cliëntgroepen
 • Kennis van de sector en de daarbij betrokken zorg- enjustitieketen

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaristot €5000,-
 • Reiskostenvergoeding(€0,21 per km)
 • 25 vakantiedagen met 8,33% vakantietoeslag
 • Pensioenregeling
 • Opleiding enontwikkelingsmogelijkheden

Lees hier meer

Deel deze vacature: